Åbent brev vedrørende lockout

Att.: Kommunernes Landsforening og Danske Regioner

Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomster for over 745.000 offentligt ansatte har varslet
konflikt fra den 4/4 2018.

Som repræsentant for alle gravide, fødende og barslende familier ser vi i Forældre og Fødsel med stor
bekymring på en strejke og en lockout, da nogle brugere uden tvivl kommer til at betale en pris herfor. Derfor
må Forældre og Fødsel på det kraftigste henstille til, at parterne bliver enige og en overenskomst tegnes.

Allerede inden konfliktvarslet blev offentliggjort, mærkede Forældre og Fødsel en stigende utryghed blandt
gravide. En gravid fortæller, at hun bekymrer sig for den mulige konflikt: “…det er svært at gennemskue
hvilke konsekvenser en mulig konflikt kan få for mig og mit barn. Jeg er klar over, det kan betyde, at vi ikke
får besøg af en sundhedsplejerske lige efter fødslen, men kan det også betyde færre jordemødre på
fødegangen eller at mine sidste jordemoderkonsultationer forsvinder? Får jeg mulighed for at deltage i
fødselsforberedelse? Jeg synes det er meget utrygt.”

Situationen er nu stærkt forværret med Regionernes lockout af 13 fødeafdelinger oven i de 2, der var
varslet i strejke, og med kommunernes lockout af sundhedsplejersker.

En lockout vil betyde, at den gravide under en lockout ikke følges af en jordemoder, ikke modtager
fødselsforberedelse, ikke kan tilbydes hjælp til amning under indlæggelse efter en ukompliceret fødsel samt
ingen besøg af sundhedsplejersken efter fødslen.

I Forældre og Fødsel støtter vi bedre forhold for jordemødre og sundhedsplejersker, sosu-assistenter,
sygeplejersker og læger, da vi er af den klare opfattelse, at bedre vilkår for de sundhedsprofessionelle giver
bedre vilkår for brugeren – i såvel primær som sekundær sektor. Sundhedsprofessionelles engagement
hænger sammen med deres mulighed for at yde god kvalitet. Vi ser i dag allerede knaphed på jordemødre,
der vil arbejde på de offentlige fødesteder, en knaphed, der viser sig ved, at fødesteder må skære i tilbud til
familierne, fx senere jordemoderbesøg, færre hjemmebesøg efter fødsel og fødselsforberedende foredrag i
store auditorier i stedet for forberedelse i mindre hold.

Som repræsentant for brugerne kræver Forældre og Fødsel assistance fra engagerede og kvalitetsbevidste
jordemødre og sundhedsplejersker, sosu-assistenter, sygeplejersker og læger til brugerne, når de bringer
nye borgere til verden.

Vi insisterer på en hjertelig, nærværende, engageret og faglig kompetent fødselshjælp samt individuel
omsorg og vejledning i barselsperioden – det er af vital betydning for starten på livet og for sundhed på langt
sigt.

Vi beder derfor indtrængende de sundhedsprofessionelles overordnede arbejdsgivere om at anerkende
deres indsats for at støtte os i livet på vej til forældre og som forældre.

For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst

Bestyrelsesformand: Birgitte Halkjær, tlf. 42 94 02 82
Næstformand: Sarah Thomsen, tlf 60626736

2018-03-13T19:40:50+00:00 13, mar, 2018|