Doula – nu og i fremtiden

DOULA – NU OG I FREMTIDEN isoldeisolde

Ordet doula –

[duu-la’] kommer af græsk og betyder ‘kvinde som tjener’. En doula værner om den gravide kvindes behov for tryghed og omsorg og tilbyder følelsesmæssig, mental og fysisk støtte til den gravide og hendes partner før, under og efter fødslen.

Gennem forberedelsen arbejder doulaen med at klæde parret på til, at få den mest trygge og tilfredsstillende fødselsoplevelse som muligt. Doulaen hjælper parret med at skabe afklaring omkring deres ønsker, behov og forventninger – både til sig selv og hinanden og ikke mindst til selve fødselsoplevelsen.

Kendetegnet for doulaen er, at hun har en bred vifte af viden, teknikker, øvelser og redskaber som hun kan trække på for, at hjælpe parret bedst muligt med at nå i mål med deres ønsker for fødslen dvs. at alt fra intuition og afklarende spørgsmål over kostvejledning og homøopati til massage- og afspændingsteknikker kommer i spil.

Under fødslen sørger doulaen for, at kvindens og parrets ønsker respekteres og efterkommes. Gennem forberedelsen har hun og parret opbygget et tillidsforhold som skaber fundamentet for deres samarbejde. Gennem kendskabet til parrets behov og ønsker guider, støtter og hjælper doulaen efter behov og ser til, at kvinden og partneren gennem hele fødslen – uanset hvordan den forløber – føler sig trygge.
Udækket behov i svangreomsorgen

Under graviditeten og fødslen har kvinden brug for kontinuerlig støtte og tryghed. Omdrejningspunktet for omsorgspersonerne omkring hende er respekten for og imødekommelsen af netop hendes individuelle behov, ønsker og situation.  Dette behov er desværre alt for ofte udækket i det etablerede system her i Danmark.

Vores fødekultur er i stigende grad præget af besparelser, generalisering og mangel på tid og kontinuitet. Den manglende tid til at imødekomme den gravides basale behov, øger utrygheden og gør det svært for mange, at navigere rundt i procedurer, tilbud og anbefalinger.

For hvordan finder jeg som gravid ud af hvad der er vigtigt og rigtigt for mig når de individuelle hensyn er erstattet af generelle anbefalinger? – og hvilke konsekvenser har det for mig hvis jeg takker ja eller nej til en anbefaling eller et tilbud?
De gravide ønsker mere

Gennem mine år som fødselscoach og doula har jeg oplevet en stigende bekymring blandt de gravide over svangreomsorgens manglende hensyn til deres individuelle behov og ønsker. De føler ofte, at de står uden indflydelse på hvordan deres børn skal komme til verden og føler sig pressede til at føde efter forskrifter der er i strid med deres mavefornemmelse.

Mange kommer til mig fordi de har et stærkt ønske om at føde så ukompliceret og trygt som muligt og de efterspørger information, støtte og hjælp til at efterleve deres ønsker. De ønsker, at finde modet til at gå efter deres mavefornemmelse og at få dækket deres behov for individuel omsorg og kontinuitet.

Ved at forstærke sit fødeteam med kontinuerlig støtte fra en doula øger kvinden og parret mulighed for en fødselsoplevelse i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Doulaen er ikke en del af institutionen og er udelukkende tilstede for den fødende og hendes partner under hele fødselsforløbet.
Behovet for tryghed og kontinuitet vil altid være der

Fødselsprocessen og -oplevelsen er ikke blot et spørgsmål, om der kommer et sundt barn ud – det handler i lige så høj grad om, at kvinden kender til sine muligheder for at få det til at lykkes, at hun bliver i stand til at tage ansvaret for fødslen til sig og vokse som kvinde og mor.

Den følelse opnår kvinden bl.a. ved at få støtte fra en omsorgsperson, som hun kender i forvejen og som kender hende og hendes stærke og sårbare sider. Svangreomsorgen som vi kender den i dag efterkommer ikke behovet for tid, tillid og plads til den individuelle proces fødslen kræver for at kunne forløbe hensigtsmæssigt og trygt for både mor og barn.

Der er desværre ikke udsigt til at svangreomsorgen får et løft – tværtimod – og behovet for støtte, omsorg, tryghed og kontinuitet gennem både graviditeten, fødslen og barselsperioden vil altid være der. Efterspørgslen på doulaer er stigende og der bliver mere og mere brug for dem i takt med, at kvaliteten af svangreomsorgen daler.

FAKTABOKS: DOULA-EFFEKTEN

Kortere fødselsforløb, færre komplikationer og nedsat behov for indgreb er blot nogle af fordelene ved at have en doula i hånden under fødslen.

Gentagne undersøgelser har dokumenteret fordelene ved at føde med en doula, bl.a. at den fødende opnår

*mindre stress
*færre indgreb
*nedsat brug af medicinsk smertelindring
*nedsat brug af vestimulerende drop
*kortere fødselsforløb
*nedsat risiko for kejsersnit
*øget tiltro til egne evner
*større tilfredshed med egen indsats

– den såkaldte doula-effekt.

Om Karina Isolde

Karina Isolde er passioneret fødselsnørd og har gennem de sidste 10 år undervist i fødsels- og forældreforberedelse og assisteret ved fødsler. Karina Isolde er uddannet fødselscoach, doula og kostvejleder og har især fokus på hvordan vi skaber trygge og mindeværdige fødselsoplevelser for os selv og vores børn.

2016-09-12T12:30:03+00:00 12, sep, 2016|