KONTAKT

Kontakt 2019-04-05T11:13:23+00:00

Forældre og Fødsel
Flagspættevej 2
9270 Klarup
email: fogf@fogf.dk

CVR nummer: 69833012.

Presseansvarlig
Birgitte Halkjær Storgaard
tlf:  42 94 02 82
email: formanden@fogf.dk

Annoncer
Kontakt vores annonceansvarlige
email: annonce@fogf.dk

Redaktør
Iben Maria Behrmann Kristensen
Nis Petersens Vej 8
8660 Skanderborg
tlf:   61 77 61 59
email: redaktion@fogf.dk

Kasserer
Christian Rosenlund
Ålesundsvej 10
8200 Aarhus N
tlf:  21 73 91 88
email: kassereren@fogf.dk

Webmaster
Christian Rosenlund
Ålesundsvej 10
8200 Århus N
email: webmaster@fogf.dk

Bestyrelsen

Formand
Birgitte Halkjær Storgaard
tlf:  42 94 02 82
email: formanden@fogf.dk

Bestyrelsesmedlem
Roea Nael
tlf: 6043 8829
email: roea.nael@fogf.dk

Bestyrelsesmedlem
Louise Rasmussen
tlf: 4072 1437
email: louise.rasmussen@fogf.dk

Bestyrelsesmedlem
Camilla K Buus
tlf: 2282 1967
email: camillakbuus@fogf.dk

Suppleant
Anita Lund Kjær
tlf: 3061 6595
email: anitalundkjaer@fogf.dk

Suppleant
Pernille Schiøtz Rudbeck
email: pernille.rudbeck@fogf.dk