Vindere af Forældre og Fødsels pris

Vindere af Forældre og Fødsels pris 2019-04-13T21:10:53+00:00

Forældre og Fødsel uddeler årligt en pris som påskønnelse for en særlig indsats for foreningens formål. Det tilsigtes, at prisuddelingen må få en politisk effekt. Prisuddelingen kan suspenderes et år, hvis generalforsamlingen ikke skønner, at der findes en egnet modtager.
Forslag til årets prismodtager kan stilles skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

1977:  Overlæge Ib Fenger Bache, Kalundborg
1979:  Afdelingssygeplejerske Ingerlise Dyhm, Skanderborg.
1979:  Oversygeplejerske Jenny Vogelius, Herlev.
1981:  Jordemødrene Susanne Houd og Jytte Møller.
1982:  Journalisterne Barbara Gram, Ann Isager, Gitte Just og Annette Tholstrup, Alt for damerne.
1983:  Billund lægehus.
1984:  Læge Marsden Wagner og jordemoder Susanne Houd, WHO.
1985:  Sundhedsstyrelsen.
1986:  Filminstruktør Ove Nyholm,
1987:  Psykoterapeut Cecilia Virgin.
1988:  Forfatter Charlotte Strandgård.
1989:  Jordemødrene Susan Christensen, Hanne Lunøe, Elsebeth Sørensen og Signe Villadsen, Nykøbing Sjælland.
1990: Jordemødrene Lise Worsøe, Åse Holm, Lisbeth Hærvig og Lone Neumann,   Nibe-Støvring.
1991:    Læge Helga Wolf
1992:   Ingen
1993:   Svendborg Sygehus – stedets ammepolitik og mor/far/barn i højsædet.
1994:   Elisabeth Gjerluff Nielsen, sanger, sangskriver og mor
1995:   Hanne Lunøe – hjemmefødselsordning en Vestsjællands Amt
1996:   Skive Fødeklinik
1997:   Ole Olsen statistiker ved Cochrane Centret ved Rigshospitalet
1998:   Sundhedsstyrelsen for de nye “Retningslinjer for svangreomsorgen”
1999:   Ingen
2000:  Jordemødrene Susanne Krogh, Gitte Krag Jakobsen og Yvonne Jeppesen,   “Netjordemoderen”
2001:   Ingen
2002:  Ingen
2003:  TV-Læge Peter Qvortrup, Lægens bord
2004:  Prismodtagelsen aflyst.
2005:  Ingen
2006:  Ingrid Nielsson, IBCLC sygeplejerske.
2007:  Vibeke Brix – Læger uden Grænser
2008:  Margrethe Brun Hansen – Børnepsykolog og forfatter
2009:  Sebastian Klein
2010:   ?
2011:   Lillian Bondo
2012:   Overlæge Henrik Nyholm, Herlev hospital (sædefødsler)
2013:   Ammenet.dk
2014:   Ingen valgt.
2015:   Ingen valgt.
2016:  Ingen valgt.
2017:  Karen Lumholt for stiftelsen af Familiepolitisk Netværk.
2018:  Ann Fogsgaard, chefjordemoder i Herning/Holstebro
2019: er valgt, men endnu ikke offentliggjort