Hvad laver vi

Vores uddannede ammerådgivere tilbyder døgnet rundt, året rundt, gratis og anonym rådgivning både telefonisk og via en brevkasse, og du behøver ikke at være medlem af foreningen for at ringe eller skrive.

I Forældre og Fødsel har vi desuden emnerådgivere inden for mere end 35 forskellige områder. Alle emnerådgivere har en personlig erfaring med det emne, de rådgiver omkring, og det er altid muligt at ringe for at få et godt råd eller for at få talt en situation eller en problemstilling igennem.

Forældre og Fødsel udgiver årligt 12 nyhedsbreve samt  2 trykte blade med beretninger fra forældre, enkelte indlæg fra fagpersoner, samt forskelligt stof, der er relevant for kommende eller nuværende forældre.

Mange af disse blade er temanumre, hvor et emne bliver grundigere belyst. Af temanumre kan nævnes “Amning af det spæde barn”, “Kejsersnit”, “For tidligt fødte”, “Bækkenløsning”, “At føde hjemme” og “Nutidens fødsler”.

Forældre og Fødsel samarbejder tæt med jordemødre om at forbedre svangreomsorgen i Danmark. Vi repræsenterer gravide og fødende i politiske fora, og vi arbejder aktivt for at give brugere direkte indflydelse på områder som eksempelvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen, fosterdiagnostik eller regionernes forvaltning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Konkrete mål

 • Alle kommende som nuværende småbørnsfamilier involveres i sit eget forløb gennem fælles beslutningstagen. Læs mere HER.
 • Alle gravide bør have ret til jordemoderkonsultationer allerede fra 10. graviditetsuge. Såfremt regionen ikke kan levere jordemoderkonsultationer efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må den gravide kvinde opsøge en privat jordemoder, og regionen må refundere de udlæg, den gravide kvinde måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have ret til at deltage i fødsels- og forældreforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Såfremt regionen ikke kan tilbyde fødselsforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må familien opsøge et privat tilbud, og regionen må refundere de udlæg, familien måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have mulighed for at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående fødeklinik eller på hospitalet ligesom dette er tilfældet i Region Sjælland.
 • Alle gravide familier bør have mulighed for at blive fulgt af et kendt jordemoderteam i graviditeten, at føde med denne jordemoder og få hjælp af denne jordemoder i den første tid efter fødslen.
 • Alle familier bør have mulighed for at blive inddraget i beslutningen om hvilken omsorg, de ønsker, efter fødslen; barselshvile på sygehuset e eller hjemmebarsel med opfølgende hjemmebesøg efter behov.

Hvem er vi

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig organisation (NGO), uden partipolitisk tilknytning. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og småbørnsfamilierne.

Forældre og Fødsel har eksisteret siden 1973 og har lige siden været mødested for kommende og nuværende forældre, bedsteforældre, sundhedspersonale og andre med interesse i svangreomsorg samt fødsels- og familiepolitik i Danmark.

Forældre og Fødsels vision:

 • at familier må få en tryggere, sundere og bedre graviditet, fødsel og start på familielivet samt at forældre må have forudsætningen for at kunne tage deres egne frie og oplyste valg i den proces.
 • at ledende og patientnære organer i sundhedsvæsenet inkluderer evidens- og erfaringsbaseret brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

Forældre og Fødsels mission:

 • Forældre og Fødsels mission er at støtte gravide og nye forældre gennem gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning. Desuden repræsenterer vi gravide, fødende og småbørnsfamilier i offentlige og politiske sammenhænge. Forældre og Fødsel arbejder for at øge den individuelle og organisatoriske brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Forældre og Fødsel kender brugernes behov og udfordringer gennem foreningens netværksskabende, oplysende og rådgivende tilbud.

Forældre og Fødsels værdier:

 • Forældre og Fødsel repræsenterer brugernes autonomi. I overenstemmelse med Sundhedsloven anerkender og respekterer vi den enkeltes opfattelse af det gode liv - også når denne opfattelse ikke passer ind i en given retningslinje eller anbefaling. Vi mener, at alle familier er berettigede til en respektfuld og værdig svangreomsorg, hvilket indbefatter familiens ret til autonomi, fortrolighed og lighed i mødet med sundhedsvæsenet.
 • Vi tror på, at brugerinddragelse øger kvaliteten af  svangreomsorgen, hvorfor Forældre og Fødsel samarbejder konstruktivt med relevante brugerorganisationer, politiske organer og sundhedsprofessionelle.
 • Vi ser - i det omfang, det giver mening og er muligt - stor værdi i tiltag, der understøtter naturlige processer i graviditeten, under fødslen og barslen.

Der er hårdt brug for Forældre og Fødsel i dagens Danmark, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret. Hvis der skal være en mulighed for at råbe politikerne op, er det vigtigt at stå stærkt sammen.

Forældre og Fødsel formidler forældres erfaringer, forslag, ønsker og krav til både fagfolk og regering. Foreningens fornemste opgave er dermed at være repræsentant for alle forældre i Danmark – både over for det offentlige, men også internt forældre imellem.

Bestyrelsen

Birgitte Halkjær Storgaard

Birgitte Halkjær Storgaard

Formand

Birgitte Halkjær Storgaard, 35 år, gift med Bjarke og mor til tre børn, Laura 11, Alfred 8 og Asta 5 år.

Er uddannet sygeplejerske i 2010, uddannet jordemoder januar 2020.

Jeg er aktiv i Forældre og Fødsel, fordi jeg selv har oplevet, hvad en god oplevelse kan gøre for starten af familielivet. Desuden synes jeg, at det er fedt at arbejde for altid bedre vilkår for gravide, fødende og småbørnsfamilier

Jeg brænder for, at enhver kvinde/ familie må komme så stærkt som overhovedet muligt ind i forældreskabet. Det at blive familie er en livsomvæltende proces; en sårbar periode.

Jeg mener, at graviditet, fødsel og familiestart er en kilde til at opleve personligt vækst og menneskelig styrke. Derfor er det så vigtigt, at familierne får en god start på livet.

For mig er fødslen ikke bare en fysiologisk proces, men en livsbegivenhed, der tvinger os til at reflektere over livets sårbarhed og forundre os over livets styrke. Det er dagen vi aldrig glemmer dagen, vi måler resten af livet ud fra.

I mit arbejde bruger jeg naturligvis mine personlige erfaringer som mor, men jeg sætter en stor ære i at forsøge at repræsentere så mange forskellige behov som muligt. Jeg trækker naturligvis også på mine faglige erfaringer - altid til brugerens fordel.

Jeg blev på generalforsamllingen i april 2018 genvalgt for de næste to år.

I de næste to år vil jeg arbejde for at få skrevet en strategi samt handleplan for Forældre og Fødsel, således vi kan målrette vores indsats og gøre det lettere at søge midler hjem til konkrete aktiviteter.

Herudover vil jeg repræsentere Forældre og Fødsel i offentlige, politiske sammenhænge, fx. Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, på regionalt plan mv.

Jeg er engageret i fundraising og arbejder for at skabe nogle brugbare produkter og aktiviteter.

Camilla Buus

Camilla Buus

Næstformand

Jeg er 35 år og gift med Kim. Sammen har vi Villum på 2 år, Ingrid på 5 år og Ella på 7 år.

Jeg er uddannet klinikassistent, hvor jeg altid har arbejdet med børn. Derudover er jeg certificeret kostvejleder og sundhedscoach. Efter 12 år i tandplejeregi, startede jeg på drømmestudiet som jordemoder. Vores søn var dog syg til han var ca. 10 måneder, hvorfor min jordemoderdrøm er sat på stand-by indtil han bliver lidt ældre.

Jeg valgte at blive en del af Forældre og fødsel for blandt andet at holde mig opdateret på viden og hvad der sker indenfor feltet for kommende og nybagte forældre. Og for at forsøge at gøre en forskel.

Jeg er familiemenneske og mit hjerte brænder for, at alle bør møde deres nye tilværelse som forældre på bedste vis og med nærhed og respekt - både før, under og efter fødslen.

Desuden er jeg også aktiv ammerådgiver i Forældre og fødsel, hvilket også optager mig meget.

Jeg arbejder tæt sammen med Formanden, og vil træde i i hendes sted når hun ikke selv har muligheden.

Louise Maria Holck Rasmussen

Louise Maria Holck Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Louise, 36 år, og mor til to vilde og frie drenge på 3 og 5 år.
Jeg er ammerådgiveraspirant og har valgt at gå med i bestyrelsen, fordi jeg synes, det er så vigtigt at få budskabet om bl.a. gratis professionelt ammerådgivning af uddannede ammerådgivere bredt ud til så mange så muligt. Jeg arbejder sammen med Roea på en strategi for at hverve flere medlemmer.


Jeg arbejder aktivt for at sammensætte en lækker velkomstpakke til nye medlemmer af Forældre og Fødsel - og er således også aktiv i fundraising.

Roea Nael

Roea Nael

Bestyrelsesmedlem

30 år, og mor til tre børn (5 år, 3 år, og 1/2 år)
Uddannet Cand. Scient i Sundhed og Informatik, sundhedsformidler, børneyogalærer og doula.
Jeg er aktiv i FogF fordi jeg brænder for børne og familieområdet, og jeg håber på at være med til at støtte familier igennem Forældre og Fødsels arbejde.
(Jeg ønsker blandt andet at være med til at gøre os mere synlige på de sociale medier, så vi kan formidle og nå ud til flere familier)