Beskrivelse af ammerådgiveruddannelsen

Modul 1: Min ammehistorie

I første modul skal du arbejde refleksivt med dine egne oplevelser af amning. Her vil du få mulighed for at lægge dine oplevelser bag dig og få sparring fra vores ammekonsulent for at kunne bruge dine erfaringer konstruktivt i dit virke som ammerådgiver hos os. 

Modulet er opbygget af en skriveøvelse, en samtale med vores ammekonsulent og en skriftlig opgave som til sidst skal godkendes.

Modul 2: Amningens anatomi og fysiologi

I andet modul introduceres du til amningens anatomi og fysiologi. Du får her grundlæggende viden om det normale ammeforløb, hvordan amning rent fysiologisk foregår og hvilke helbredseffekter amning har på både mor og barn. 

Modulet er opbygget af læsning der foregår som selvstudie, besvarelse af en række spørgsmål tilknyttet indholdet i modulet, samt et skriftligt eller mundtligt oplæg om et emne inden for modulets rammer, som du har fundet særligt spændende. Begge opgaver skal vurderes og godkendes af vores ammekonsulent.

Modul 3: Ammekultur

I modul 3 vil du få indsigt i et perspektiv på ammekulturen i Danmark. Når man skal rådgive om amning, kan det være relevant at have viden om, hvordan omgivelser, kultur, sociale medier og anbefalinger fra sundhedsmyndigheder kan påvirke kommende og nybagte forældre. 

Du vil her skulle orientere dig i forskelligt skriftlig materiale, læse, se et oplæg og du vil blive opfordret til at diskutere emnet med dine med-aspiranter. Som afslutning på modulet skal du skriftligt besvare en række spørgsmål, der relaterer sig til materialet. Den skriftlige opgave bruges som udgangspunkt for en refleksionssamtale med uddannelseslederen som har speciale i ammekultur.

Modul 4: Ammeteknologi - hjælpemidler til amning

I modul 4 er der fokus på hjælpemidler til amning, her refereret til som ammeteknologi. Du vil her få en grundlæggende viden om forskellige typer af ammeteknologi og du vil få en forståelse for, hvordan man kan vejlede i brugen af dette. Du vil også få indblik i, hvordan man kan rådgive i forhold i ammestop med brug af ammeteknologi. 

Modulet består af læsning og caseopgaver som skal være udgangspunkt for en samtale med en af vores uddannede rådgivere. En afsluttende skriftlig caseopgave indsendes til ammekonsulenten, som vurderer og godkender opgaven. 

Modul 5: Almindelige og komplekse ammeproblemer

I modul 5 skal du arbejde med almindelige og komplekse ammeproblemer. Her skelnes der mellem problemer, som kan rådgives i over telefonen og dem som ikke kan. Viden om denne forskel er vigtig, for at rådsøgende kan få den rette hjælp - om det er fra os eller om hun skal sendes videre til fysisk vejledning. I dette modul lærer du om almindelige og komplekse ammeproblemer. 

Modulet består af selvstudie, små caseopgaver og rollespil med en af vores uddannede ammerådgivere. Som afslutning er der et rollespil (telefonisk ammerådgivning) med ammekonsulenten.

Modul 6: Den gode rådgivning

I modul 6 lærer du om den gode rådgivning ligesom du rustes til at påbegynde dit virke som ammerådgiver hos os. Du vil her lære, hvordan du bedst muligt kommunikerer med de rådsøgende, for eksempel hvordan du kan stille spørgsmål, der giver dig relevante svar at rådgive ud fra. Derudover vil du også blive forberedt på, hvordan du kan håndtere en samtale, der drejer i en retning, der ikke er relevant for vejledningen. Du lærer, hvordan du undgår at komme ud i en terapeutisk situation, ligesom du lærer, hvordan du løser kommunikationsvanskeligheder. 

Ud over læsning, vil arbejdet på modulet bestå af rollespil med en af vores uddannede rådgivere og med de andre aspiranter i det omfang dette er muligt.

Dette modul skal bidrage til at du føler dig godt rustet til at yde telefonisk ammerådgivning.

 

Afslutning af uddannelse - At gå fra aspirant til rådgiver

Som afslutning på din uddannelse vil du og en rådgiver aftale at lave en række rollespil. Når I begge føler jer tilpas med det, vil du blive godkendt til at komme på hjemmesiden med påtegnelsen “Ny ammerådgiver”. Denne status har du indtil den officielle certificering, som finder sted kort før eller på den næstkommende generalforsamling. 

Certificeringen består af et rollespil med med ammekonsulenten eller en anden IBCLC. Efter certificeringen følger en lille ceremoni på generalforsamlingen, hvor du vil modtage et diplom og en gave.

Som færdig ammerådgiver bliver du tilbudt supervision, hver anden måned, det første halve år og derefter tilbydes der supervision hvert halve år. I supervisionen kan du få sparring, ny viden, mm. Der tilbydes også årlige trivselssamtaler til alle ammerådgivere. Derudover kan det blive muligt at deltage i faglige netværk.

Kravene til dig som færdig rådgiver er, at at du følger vores etiske kodeks, at du er betalende medlem af foreningen og at du kan afsætte nogle timer om ugen til at rådgive. Det er altid muligt at komme på orlov ved behov.