Vores arbejde

Forældre og Fødsels hjertesag er at arbejde for at give dig indflydelse og medbestemmelse over din graviditet, fødsel og barsel.

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig organisation (NGO), uden partipolitisk tilknytning. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og barslende.

I Forældre og Fødsel mener vi, at dine ønsker for graviditeten, fødslen og barslen kan være en drivkraft for en sundere start på familielivet samt en kilde til at undgå sygdom senere i livet. Vi repræsenterer dig i politiske sammenhænge, og vi arbejder aktivt for at give dig direkte indflydelse på områder som eksempelvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen, organisering af fødeområdet eller regionernes forvaltning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

I Forældre og Fødsel tilbyder vi gratis, vidensbaseret og personlig ammerådgivning - til glæde for familielivet nu og jeres sundhed fremadrettet i livet. Vores uddannede ammerådgivere tilbyder døgnet rundt, året rundt, gratis og anonym rådgivning både telefonisk og via en brevkasse, og du behøver ikke at være medlem af foreningen for at ringe eller skrive.

 

Konkrete mål

 • Alle involveres i sit eget forløb gennem fælles beslutningstagen. Læs mere HER.
 • Alle gravide kvindeer bør have ret til jordemoderkonsultationer allerede fra 10. graviditetsuge. Såfremt regionen ikke kan levere jordemoderkonsultationer efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må den gravide kvinde opsøge en privat jordemoder, og regionen må refundere de udlæg, den gravide kvinde måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have ret til at deltage i fødsels- og forældreforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Såfremt regionen ikke kan tilbyde fødselsforberedende undervisning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, må familien opsøge et privat tilbud, og regionen må refundere de udlæg, familien måtte have haft i denne forbindelse.
 • Alle kommende familier bør have ret for at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående fødeklinik eller på hospitalet ligesom dette er tilfældet i Region Sjælland.
 • Alle gravide familier bør have mulighed for at blive fulgt af et kendt jordemoderteam i graviditeten, at føde med denne jordemoder og få hjælp af denne jordemoder i den første tid efter fødslen.
 • Alle familier bør have mulighed for at blive inddraget i beslutningen om hvilken omsorg, de ønsker, efter fødslen; barselshvile på sygehuset eller hjemmebarsel med opfølgende hjemmebesøg efter behov.

 

Forældre og Fødsels vision:

 • at familier må få en tryggere, sundere og bedre graviditet, fødsel og start på familielivet samt at forældre må have forudsætningen for at kunne tage deres egne frie og oplyste valg i den proces.
 • at ledende og patientnære organer i sundhedsvæsenet inkluderer evidens- og erfaringsbaseret brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

 

Forældre og Fødsels mission:

 • Forældre og Fødsels mission er at støtte gravide og nye forældre gennem gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning. Desuden repræsenterer vi gravide, fødende og småbørnsfamilier i offentlige og politiske sammenhænge. Forældre og Fødsel arbejder for at øge den individuelle og organisatoriske brugerinddragelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Forældre og Fødsel kender brugernes behov og udfordringer gennem foreningens netværksskabende, oplysende og rådgivende tilbud.

 

Forældre og Fødsels værdier:

 • Forældre og Fødsel repræsenterer brugernes autonomi. I overenstemmelse med Sundhedsloven anerkender og respekterer vi den enkeltes opfattelse af det gode liv - også når denne opfattelse ikke passer ind i en given retningslinje eller anbefaling. Vi mener, at alle familier er berettigede til en respektfuld og værdig svangreomsorg, hvilket indbefatter familiens ret til autonomi, fortrolighed og lighed i mødet med sundhedsvæsenet.
 • Vi tror på, at brugerinddragelse øger kvaliteten af  svangreomsorgen, hvorfor Forældre og Fødsel samarbejder konstruktivt med relevante brugerorganisationer, politiske organer og sundhedsprofessionelle.
 • Vi ser - i det omfang, det giver mening og er muligt - stor værdi i tiltag, der understøtter naturlige processer i graviditeten, under fødslen og barslen.

Der er hårdt brug for Forældre og Fødsel i dagens Danmark, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret. Hvis der skal være en mulighed for at råbe politikerne op, er det vigtigt at stå stærkt sammen.

Forældre og Fødsel formidler forældres erfaringer, forslag, ønsker og krav til både fagfolk og regering. Foreningens fornemste opgave er dermed at være repræsentant for alle forældre i Danmark – både over for det offentlige, men også internt forældre imellem.

Bestyrelsen

Birgitte Halkjær Storgaard - pt. sygemeldt

Birgitte Halkjær Storgaard - pt. sygemeldt

Formand

Mor til tre, jordemoder og sygeplejerske. 35 år. Gift med Bjarke.

Jeg arbejder de næste to år primært med at repræsentere brugerne af svangreomsorgen i Sundhedsstyrelsen og i øvrige politiske sammenhænge. Herudover arbejder jeg for organisatorisk at styrke foreningen Forældre og Fødsel, således de kommende som nye familier i Danmark sikres mere medbestemmelse, mere sundhed og bedre rådgivningen gennem en stadig stærkere brugerforening.

Camilla Buus

Camilla Buus

Næstformand

Jeg er 36 år og gift med Kim. Sammen har vi Villum på 2 år, Ingrid på 5 år og Ella på 8 år.

Jeg læser til jordemoder. Jeg er uddannet klinikassistent, hvor jeg altid har arbejdet med børn. Derudover er jeg certificeret kostvejleder og sundhedscoach.

Jeg valgte at blive en del af Forældre og Fødsel for blandt andet at holde mig opdateret på viden og hvad der sker indenfor feltet for kommende og nybagte forældre. Og for at forsøge at gøre en forskel.

Jeg er familie menneske og mit hjerte brænder for, at alle bør møde deres nye tilværelse som forældre på bedste vis og med nærhed og respekt - både før, under og efter fødslen.

Desuden er jeg også aktiv ammerådgiver i Forældre og Fødsel, og jeg er med til at revidere ammerådgiveruddannelsen.

Jeg har den koordinerende rolle i bestyrelsen og jeg arbejder tæt sammen med Formanden, og vil træde i i hendes sted når hun ikke selv har muligheden.

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Henriette, jeg er 43 år, gift med Søren, mor til Miamaja fra 2013.

Jeg er uddannet Socialrådgiver og har arbejdet, som dette i 5 år. Efterfølgende har jeg taget en kandidat i socialt arbejde (Cand. Soc.) og er i gang med at efteruddannelse, som akkrediteret Fundraising Manager på IBA Kolding.

Jeg er trådt ind i bestyrelsen, idet jeg selv har oplevet en traumatisk fødsel og ønsker at gøre en forskel for de kvinder, som oplever, at de har haft en traumatisk fødsel, på trods af de har fået et normalt og sundt barn.

Camilla M. Olsen

Camilla M. Olsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg er 36 somre ung, mor til en dreng fra ’16 og en pige fra ’18. Jeg er gift med Casper, og vi bor i naturskønne omgivelser på et nedlagt landbrug med katte, heste, et ukendt antal høns og hvad der ellers frekventerer have og marker.
Jeg er uddannet fysioterapeut, men har valgt at skifte karrierespor til privat børnepasser, hvor jeg har mine 2 egne børn samt 3 dejlige lånebørn.
Jeg er aktiv ammevejleder ved Forældre og Fødsel, både ved telefonen og brevkassen.

Jeg brænder for, at nybagte familier får den bedste start, og det kan vi hjælpe med gennem kvalificeret ammevejledning, hvor familien føler sig hørt, og hvor vi kan formidle den bedste tilgængelige viden, samt klæde dem på til at finde yderligere hjælp, hvis dette er nødvendigt.
Jeg brænder for at give babyer og børn en stemme, og at denne anses som ligeværdig i samfundsdebatten.
Jeg brænder for, at give familierne realistiske forventninger til og evidensbaseret viden om normal babyadfærd, samt anerkendelse af værdien af mødres og fædres instinktive viden fremfor samfundets kulturelle normer omkring babyers adfærd og behov, der ofte fører til øget stress og en manglende følelse af at lykkes som forældre.
Jeg har en særlig interesse for stramt tungebånd, da det er et område, der mangler meget viden om og anerkendelse af i Danmark. Jeg har været med i referencegruppen som repræsentant for Forældre og Fødsel, da der skulle laves nationale kliniske retningslinjer for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn, og jeg følger stadig udviklingen i forskning og behandling på området, både herhjemme og i udlandet.

Anita Kjær

Anita Kjær

Bestyrelsesmedlem

Jeg er mor til Emily på 6 og Lise på 4.
Jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og arbejder til daglig som udviklingskonsulent. Jeg brænder for børneområdet, herunder lighed i sundhedsydelser. Derfor brænder jeg for at være med til at bidrage til gratis ammevejledning til alle. I bestyrelsen vil jeg især arbejde med udvikling af ammevejledningen.

Louise Maria Holck Rasmussen

Louise Maria Holck Rasmussen

2. Suppleant

Jeg hedder Louise, 36 år, og mor til to vilde og frie drenge på 3 og 5 år.
Jeg er ammerådgiveraspirant og har valgt at gå med i bestyrelsen, fordi jeg synes, det er så vigtigt at få budskabet om bl.a. gratis professionelt ammerådgivning af uddannede ammerådgivere bredt ud til så mange så muligt.
Jeg bistår bestyrelsen med praktiske opgaver ved behov.