Bestyrelsen

Mie Ryborg-Larsen

Mie Ryborg-Larsen

Forkvinde

Mor til en datter fra 2016 og en søn fra 2020 født på henholdsvis Roskilde Sygehus og Roskilde Fødeklinik. Uddannet socialrådgiver og arbejder som konsulent.

«Jeg blev engageret i Forældre og Fødsel, da debatten om fødeområdet tog fart i efteråret 2020, hvor foreningen indsamlede vidnesbyrd om svigt i svangreomsorgen. Jeg blev så indigneret over de forhold, som fødende og vordende/nye forældre bliver budt, at jeg sammen med en gruppe forældre stillede et borgerforslag om indførelse af rettigheder til fødende. Borgerforslaget blev vedtaget den 3. juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget.

Jeg stillede op som formand i Forældre og Fødsel for at fortsætte den politiske interessevaretagelse, jeg fik en forsmag på som hovedstiller af borgerforslaget. Jeg identificerer mig med med Forældre og Fødsels hjertesag og vil arbejde for forbedring af fødende og nye familiers vilkår med fokus på rettigheder, brugernes autonomi og lighed i sundhed. Og ved fortsat at sikre kompetent og gratis ammerådgivning via foreningens frivillige ammerådgiverkorps.

Jeg vil derudover arbejde for at øge kendskabet og medlemstilslutningen til Forældre og Fødsel, så foreningen kan styrke sin position som talerør og interesseorganisation for brugerne af svangreomsorgen.

Endeligt vil jeg arbejde for at gøre foreningens indflydelse gældende i politiske sammenhænge og i samarbejdet med relevante organisationer, som repræsentant for brugerne af svangreomsorgen og med deres interesser for øje.»

Signe Amalie Pålsson Nordsted

Signe Amalie Pålsson Nordsted

Næstforkvinde

Mor til to døtre, den ene datter født i 2018 på Hvidovre Hospital, den anden fra 2021 født på Nordsjællands Hospital. Uddannet teknoantropolog med speciale i ammeteknologi og ammekultur med fokus på modermælks biologiske og symbolske betydning både for individet og i samfundet. Nystartet sygeplejerskestuderende.

«Jeg har siden efteråret 2020 arbejdet frivilligt med fødendes vilkår og rettigheder blandt andet i forbindelse med borgerforslaget for bedre fødsler og gennem en kronik i Information om utilsigtede overgreb i svangreomsorgen. Jeg vil med denne post bidrage til, at forældres stemmer bliver hørt, så vi opnår en svangreomsorg, hvor alle har de bedste forudsætninger for at gå trygge og velforberedte ind i forældreskabet – uanset social status, geografisk placering og pengepung.»

Karen Bøhrnsen

Karen Bøhrnsen

Bestyrelsesmedlem

Mor til seks børn mellem 10-23 år. Kandidat i jordemodervidenskab, forsker aktuelt i jordemoderfaglige emner på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og læser en master i ledelse.

«Som jordemoder brænder jeg for at bevare fødsler så naturligt som muligt, for amning og for bevarelse af autonomi i alle afskygninger. Det er derfor oplagt at lægge et stykke frivilligt arbejde i Forældre og Fødsel, hvor jeg kan bruge mine faglige kompetencer, og hvor jeg har været medlem, siden jeg fødte mit første barn.»

Sofie Maria Markvard Wiens

Sofie Maria Markvard Wiens

Bestyrelsesmedlem

Mor til tre drenge fra ‘15, ‘18 og ‘21. Født på hhv. Skejby, hjemme og Horsens.
Nyuddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab med speciale i svangreomsorgen.

«Jeg har været gravid, ammet og været forælder sideløbende med min studietid på Aarhus universitet de sidste 7,5 år, hvor jeg har læst først en bachelor, så en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Mine møder med sundhedsvæsenet før, under og efter de tre fødsler af mine drenge, har været genstand for mange personlige og faglige overvejelser og analyser, hvilket betyder at jeg har udviklet en helt særlig forkærlighed for svangreomsorgen. Jeg har engageret mig i Forældre og Fødsel fordi jeg gerne vil bidrage til at forbedre starten på forældreskabet for kommende forældre. Jeg brænder især for bedre fødsels- og forældreforberedelse hvor der er plads til fysisk forberedelse såvel som eksistentielle overvejelser i overgangen til livet som forældre. Herudover ønsker jeg at arbejde for kontinuitet, nærvær og omsorg i svangreomsorgen, da jeg tror på at man kommer rigtig langt med netop de tre ingredienser, både når det gælder fødslens forløb og hvorledes nye familier finder fodfæste.»

Phenia Joy Danielsen

Phenia Joy Danielsen

Bestyrelsesmedlem

31 år, bosat i Tårnby kommune og mor til to døtre fra 2016 og 2021. Begge børn er født i hjemmet, den sidste i en såkaldt ”frifødsel” uden en autoriseret jordemoder til stede. Bachelor i Interkulturel Pædagogik og Arabisk fra Syddansk Universitet, og arbejder på et kvindekrisecenter.

«Jeg er uddannet fødselshjælper, og har undervist i fødselsforberedelse på hold og hos private. Jeg har endnu ikke deltaget ved så mange fødsler, da min yngste datter fortsat er lille. Jeg har længe fulgt Forældre og Fødsels arbejde, og været aktivt medlem. Pt er jeg ved at tage uddannelsen til ammevejleder.

Jeg vil arbejde for at alle fødende føler sig hørt i deres møde med sundhedsvæsenet under graviditet og fødsel. At sætte fokus på familiernes autonomi og selvbestemmelse. Jeg vil arbejde for at sætte fokus på, at ikke alle fødende kan skæres over en kam, og at der skal være mere plads til individuelle valg og beslutninger samt den fødendes håb og drømme. Herudover øget fokus på informeret samtykke og information om alternativer.

Jeg vil arbejde for lighed for gravide og deres familier i forhold til tilbud om støtte til fødsel og amning, da jeg selv har været privilegeret nok til at betale mig fra det og efterfølgende har indset hvor stor en forskel det gjorde for hele mit forløb som nybagt mor.»

Julie Gjørtz

Julie Gjørtz

Bestyrelsesmedlem

Mor til en lille dreng på 3 år, som er født på Skejby ved hyperakut kejsersnit. Kommerciel baggrund, nu kommende doula og ammevejleder. For nuværende også i gang med Forældre og Fødsels ammerådgiveruddannelse.

«Med en baggrund indenfor marketing, som jeg har beskæftiget mig med i 7 år, bidrager jeg til bestyrelsen med en omfattende forståelse for markedsdynamikker, strategisk planlægning og effektive kommunikationsteknikker.

I starten af 2024 skiftede jeg retning og er nu ved at uddanne mig hos Dansk Doula Institut til både doula og ammevejleder.

Efter fødselsinduceret PTSD tilbage i 2021, brænder en ild i mig for at forbedre fødselsområdet og hjælpe andre forældre med at lande blidere end jeg selv gjorde. Derfor sidder jeg også med i bestyrelsen hos både Landsforeningen Sind og Fødsel og her hos Forældre og Fødsel.»

Ann-Emilie Augustinus

Ann-Emilie Augustinus

Bestyrelsesmedlem

Mor til 3 børn + to i kærlig tilgift. Egne fødsler er hhv. en datter født hjemme 2009, en dreng planlagt hjemmefødsel men overflyttet og født på hospitalet i 2012 (traumatisk oplevelse) og sidst en dreng født hjemme med privat jordemoder i 2018.

Har været privat hjemmefødselsjordemoder i knap 10 år og har dækket hele Danmark og har i alle år kæmpet for kvinders rettigheder under graviditet og fødsel. Arbejder nu som customer relations manager i en biotech virksomhed.

«Jeg har set helt tæt på hvor vanskeligt det kan være som fødende i Danmark at holde på sin autonomi. Derfor opstartede jeg i 2020 Livsdoula uddannelsen hvor jeg nu har uddannet 4 hold fantastiske kvinder der kan støtte under graviditet, fødsel og barsel.

Jeg er gået meget langt for at kunne hjælpe alle kvinder uanset risiko og har forsøgt samarbejder med næsten alle landets hospitaler, når det kom til risikofødsler. Denne rejse stoppede i maj 2023, da Styrelsen for Patientsikkerhed indskrænkede mit virksomhedsområde, så jeg ikke længere kunne varetage hjemmefødsler. Dette var ikke på baggrund af klager fra mine klienter, men derimod offentlige kollegaer, der anmeldte mit arbejde. Sagen er stadig ongoing og kan tage mange år før jeg får en afgørelse og måske kan vende tilbage til min livsmission: At hjælpe familier med at lande godt med et lille nyt liv.»

Olga Artemeva

Olga Artemeva

1. suppleant

33 år gammel. Mor til en dreng på 5 år (Randers Hospital) og en pige på 3 år (hjemmefødsel med en privat jordemoder). Uddannet journalist, men har i flere år arbejdet som fitnessinstruktør. Har hjemmepasset i 3 år og er nu social- og sundhedsassistentelev.

«Efter at jeg mistede min første graviditet ved 8. uge, dykkede jeg ned i emnerne graviditet/fødsel/kvindelig fysiologi og anatomi. Fra det øjeblik, jeg var i gang med at føde min søn i omkring 25 timer hjemme og endte med at føde ham på hospitalet med fuldstændig usikkerhed i mig selv og min krop, vidste jeg, at jeg ville arbejde med [fødende] kvinder.

Jeg er fra Rusland, hvor kvinder på statslige fødestuer slet ikke har rettigheder, så jeg siger ofte til mine russiske veninder "prøv at hør, i Danmark...". Men der er plads til forbedringer overalt. Jeg tror fuld og fast, at den måde, fødselsprocessen forløber på (uanset om det er vaginalt eller kejsersnit), den mentale tilstand, som kvinden er i, og hvordan hendes første minutter af mødet med barnet er, - har en ekstrem indflydelse på en ny persons liv, en ny familie, og især kvinden i den nye status som mor.

For mig personligt er hovedfokus i fødsler: en kvindes rettigheder, en kvindes ønsker og deres anerkendelse, en kvindes bevidsthed om hvert skridt og dets konsekvenser, samt hendes samtykke. Efter at have stiftet bekendtskab med arbejdet og værdierne i "Forældre og Fødsel", har jeg besluttet mig, at det er præcis her, jeg vil investere min energi.»