Bliv ammerådgiver

Vær med til at fremme den nye families sundhed.

Har du lyst til at blive frivillig ammerådgiver?


Hos Forældre og Fødsel uddanner vi frivillige ammerådgivere til at yde kompetent, telefonisk rådgivning til alle, der har behov for det. 

 

Krav for optagelse

Du kan blive skrevet op til uddannelsen hvis du:

  • Har ammet mindst ét barn i minimum 6 måneder for højst 5 år siden.
  • Er betalende medlem af foreningen.

 

Om uddannelsen

Uddannelsen er gratis, digital og består i høj grad af selvstudie. Som aspirant hos os, tilknyttes du en erfaren ammerådgiver som vil vejlede dig gennem uddannelsens 6 moduler. Ved hvert modul skal du bestå en prøve, som du får relevant feedback på. Du vil ved endt uddannelse blandt andet have tilegnet dig grundlæggende viden om amningens anatomi og fysiologi, fået indblik i ammekultur, have kendskab til forskellige ammeproblemer og hvordan man løser dem og selvfølgelig være klædt godt på til at rådgive over telefonen. 

 

Merit

Såfremt du er sundhedsfagligt uddannet og har erfaring med ammerådgivning, kan der være mulighed for merit. Kontakt uddannelsesleder for mere information.

 

Frivillig telefonisk ammerådgiver

Du uddannes til at kunne ammerådgive telefonisk og det forventes, at du efter endt uddannelse indgår i Forældre og Fødsels team af frivillige ammerådgiver og stiller dig til rådighed for telefonisk ammerådgivning i Forældre og Fødsels regi.

 

Uddannelsesleder

Kontakt uddannelsesleder Signe Nordsted på uddannelse@fogf.dk for at høre mere og komme på listen over kommende aspiranter.

 

Holdopstart

Vi har pt. venteliste til uddannelsen. Kontakt uddannelse@fogf.dk for mere information.

 

Uddannelsen indhold

Du vil i forbindelse med studiestart modtage en digital mappe med introduktionsmateriale, pensumlister, eventuelle links, opgaver osv.. Det vil være muligt at tage hele uddannelsen gennem computer og telefon. Uddannelsen bygges op i 6 moduler, hvor du blandt andet tages igennem amningens fysiologi og anatomi, ammeteknologi og -kultur, forskellige typer af ammeproblemer og selvfølgelig grundig oplæring i hvordan man vejleder i amning over telefonen. Se mere om uddannelsen opbygning.

 

Tidsforbrug

Modulerne kan tages på den tid du selv ønsker - altså kan det tage kortere eller længere tid alt efter hvor meget du har mulighed for at lægge i det, da det i høj grad vil være baseret på selvstudie. Du vil være tilknyttet en erfaren ammerådgiver som du kan sparre med undervejs og du og de andre aspiranter vil blive opfordret til at bruge hinanden som sparringspartnere i visse moduler. Der vil derudover være en uddannelsesleder som kan kontaktes ved behov. Hvert modul vil blive afsluttet med en opgave, som vurderes af en IBCLC-uddannet.

Som aspirant skal du leve op til aktivitetskravet, som indebærer, at du færdiggør 2 moduler pr. halvår. Er du inaktiv uden forudgående aftale med uddanelsesleder udmeldes du automatisk frauddannelsen.

 

Dimission

Uddannelsen afsluttes med dimission i forbindelse med Forældre og Fødsels årlige generalforsamling