Generelle forbehold

Ingen rådgivere, forfattere eller andre involverede i udformningen af ​​dette websted kan garantere, at information fundet på dette site er korrekt, komplet eller relevant.

Der tages ikke ansvar for fejl eller mangler på sitet.

Informationer på dette site skal kun ses som vejledende, og bør således ikke benyttes som erstatning for undersøgelser eller behandling i sundhedsvæsenet. Der gives ikke nogen garanti for indholdets fuldstændighed på dette websted. 

Brugeren påtager sig ethvert ansvar ved brugen af ​​informationerne.

Enhver rådgivning skal kun betragtes som et forslag blandet mange mulige. 

Foreningen Forældre og Fødsel forbeholder sig ret til at offentliggøre hele, eller dele af spørgsmål og svar. Vil du være anonym, anbefales du at  underskrive din henvendelse med et fiktivt navn.

Alle informationer på dette site tilhører Forældre og Fødsel og må kun med skriftlig tilladelse mangfoldiggøres til anden brug.