Amningens ABC

Forældre og Fødsel tilbyder nu også et evidensbaseret leksikon om amning, Amningens ABC.

Amningens ABC består af artikler om amning skrevet af professionelle ammekonsulenter (IBCLC).

Artiklerne er målrettet ammende kvinder og deres partnere og kan også bruges af sundhedspersoner.

Viden i artiklerne baserer sig på evidens og er hentet fra diverse artikler om amning og fagbøger om amning.

Vi er endnu kun i opstartsfasen med Amningens ABC og ser frem til at få mange flere artikler i leksikonnet. Hvis du er IBCLC og er interesseret i at skrive artikler til Amningens ABC kan du kontakte koordinator for Amningens ABC, Karen Bøhrnsen på: KarenB@fogf.dk

Vi bestræber os på løbende at opdatere vores artikler og hvis du finder områder i artikler, der mangler at blive opdateret, er du ligeledes velkommen til at kontakte koordinator Karen Bøhrnsen.