For meget mælk

Forfatter Maj-Brit Birch Lykkegaard, Ergoterapeut, IBCLC, CEO ‘AmmeErgo’ (juni 2021)

Faktaboks

 • Mange kvinder producerer i starten af ammeforløbet mere mælk, end deres barn kan spise 
 • Hos de fleste regulerer produktionen med tiden sig selv  
 • Fortsæt med at amme så ofte og så længe dit barn vil 
 • Tilbyd kun ét bryst ved hver amning 
 • Lad evt. den første mælk løbe ud i en kop, før du lægger dit barn til brystet 
 • Har du rigtig meget mælk, kan du overveje blok-amning for at nedsætte produktionen, eller du kan sælge den overskydende mælk til en mælkebank 

 

At tilpasse mælkeproduktionen
Måske oplever du i starten af ammeforløbet, at du producerer mere mælk end dit barn kan spise. Ofte vil mælkeproduktionen lidt efter lidt tilpasses dit barns behov. Efter de første dage reguleres din mælkeproduktion nemlig efter, hvor meget mælk der tømmes ud af brystet, altså hvor meget dit barn dier eller du malker ud (1). Hos nogle fortsætter overproduktionen, ofte fordi barnet bliver flyttet fra et bryst til det andet, før det har fået nok af den fede, mættende mælk, som kommer til sidst i måltidet. Hvis dit barn ikke får den fede mælk, vil det hurtigt blive sultent igen. De meget hyppige, overfladiske tømninger af brysterne, vedligeholder overproduktionen. Overproduktion af mælk øger endvidere risikoen for, at du kan få brystbetændelse (2). Måske oplever du, at mælken står i stråler ud af brystet og dit barn har svært ved at følge med. Nogle børn prøver derfor at tage fat yderligt om brystet, eller afviser brystet. Nogle sluger meget luft, gylper meget eller får tynd, skummende afføring og ondt i maven. 

Hvad gør jeg? 
Det er vigtigt, du fortsætter med at amme, så ofte og så længe dit barn vil. Du kan prøve kun at tilbyde ét bryst ved hvert måltid. Det vil hæmme produktionen i det andet bryst. Hvis mælken står ud i stråler, kan du lade den første mælk løbe ud i en kop eller en stofble, før du lægger dit barn til. Vær opmærksom på, at dit barn får godt fat om brystet. Bøvs gerne dit barn af flere gange i løbet af måltidet. 

Blokamning 
Er overproduktionen meget stor, og har du prøvet ovenstående forslag i nogle uger uden held, kan du overveje at prøve ”blokamning”. Her lægger du dit barn til det samme bryst ved hver amning i ”blokke” af 2-4 timers varighed. Blokkenes længde kan øges langsomt, men vær opmærksom på, at du kan få mælkeknuder, brystbetændelse eller for stort fald i mælkeproduktionen (2). Du kan også starte med at udmalke så meget mælk som muligt, inden du lægger barnet til og så tilbyde dit barn begge bryster. Målet med dette er, at dit barn når ind til den fede mælk og bliver mæt. Næste gang dit barn vil die, starter du blokamning (2). 

Salg af modermælk 
Har du overskydende mælk, kan du overveje at sælge det til en af de danske mælkebanker. Mælken anvendes primært til syge eller for tidligt fødte spædbørn. For at komme i betragtning, skal du have et overskud på min. 200 ml. i døgnet og opstarte mælkelevering senest 8 uger efter fødslen (7). 

 


Referencer

 1. Spencer B, Francis J (2021). The Composition and Specificity of Human Milk. In: Wambach K. Spencer B. Breastfeeding and Human Lactation, sixth edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2021. p.85-126.  
 2. Sundhedsstyrelsen. Amning – en håndbog for sundhedspersonale (2018). København: Sundhedsstyrelsen.  
 3. Overland LL, Merkel-Walsh R (2013). A sensory Motor approach to feeding. Talk Tools; South Carolina. 
 4. Komiteen for Sundhedsoplysning (red) (2017). Tjek bleen (1. udg. 8. opl.). Sundhedsstyrelsen; København 
 5. Kair LR, Chantry CJ (2021). Low Intake in the Breastfed Infant: Maternal and Infant Comsiderations. In: Wambach K. Spencer B. Breastfeeding and Human Lactation, sixth edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2021. p. 313-53. 
 6. Det normale ammeforløb I: Sundhedsstyrelsen. Amning – en håndbog for sundhedspersonale. København: Sundhedsstyrelsen; 2018. p. 92-135. 
 7. https://www.hvidovrehospital.dk/praktisk-information/faciliteter/Sider/Kvindemaelkcentralen.aspx Lokaliseret 26.6.2021.