DEN TIDLIGE AMMEETABLERING

Af Pernille Johansen, jordemoder og ammerådgiver

Lige efter fødslen vil et sundt og rask barn, der er født til termin (graviditetsuge 37+0 til 42+0), selv kunne finde vej til brystet, med støtte fra sin mor, og svøbe brystvorten uden yderligere tiltag. Det forudsætter, at barnet er født af en sund og rask mor i en ukompliceret vaginal fødsel uden indgreb. (Se også artiklen om Biological Nurturing, afsnittet ”Barnets medfødte bevægelser...” Søg også gerne på YouTube: ”breast crawl”.) Denne adfærd og dette samspil vil ofte, med den rette støtte og verbale vejledning, også kunne udspille sig efter en fødsel med indgreb, eller fx efter et kejsersnit.

 

Den gode start er vigtig

En god start har betydning for amningen på længere sigt. En god start forudsætter, at moderen støttes i sine bestræbelser på at lykkes, og at personalet ikke ”kommer til” at tage over, eller ”lige at hjælpe”. Forskning viser med al tydelighed, at mor og barn skal lades uforstyrret, og blot opmuntres til at lære amningens svære kunst sammen. Hvis der er brug for støtte på barnets hoved, eller hvis mor er bange for, at det våde nyfødte barn glider ned, bør sundhedspersonalet involvere kvindens partner. Det er normalt, at kvinder udtaler besvær ved at få barnet op til brystet, at de giver udtryk for at barnet glider, eller at de ikke kan finde ud af det. Det er normalt, at de spørger om hjælp. Dette skal ikke lede til, at personalet tager ansvaret for at løfte barnet op til mors bryst!

 

Amning er en familieopgave

Det er jer som familie, der skal lære at håndtere jeres lille barn, og det er en vigtig del af amning. De kræfter, I lægger i amningen de første dage efter fødslen, vil komme jer til gode senere. Når I er alene hjemme i ugerne efter fødslen, vil starten have betydning for jeres selvtillid og tro på jer selv som forældre. Det er personalets opgave at understøtte jeres tro på jer selv.

 

Det kan være endog meget svært at have tiltro til sine egne evner, og netop her kan sundhedspersonalet gøre en stor forskel. Forskellen sker i jeres møde med jeres barn, hud mod hud, med ro, varme og tid. Giv barnet tid ved brystet, på brystet.

 

Ammefrekvensen

I perioden fra 1992-2000 steg antallet af fuldt ammede børn ved 4 måneder til 60%, som følge af Det Spædbarnsvenlige Initiativ. I Danmark er initiativet siden udviklet til et tværfagligt kvalitetsudviklingsprogram, hvor målet er, at spædbarnsfamilier får den støtte og information, de har brug for. I dag starter over 95% med at amme, og ved udskrivelse fra sygehuset er dette tal stort set uændret. Efter udskrivelse falder ammefrekvensen. De første uger efter fødslen falder tallet støt nedad, og når barnet er 6 mdr. ernæres blot 13,1% af modermælk.

 

Moderskabets instinkter

Det, der er vigtigt for din amning – nu og på længere sigt – er, at du tillader dig selv at udvikle en tæt relation til dit barn og omgiver dig med støttende individer.

 

Selvtillid. Du har en iboende viden, erfaring og evne til at amme dit barn. Du har moderskabets instinkter. Du vækker moderskabets instinkter ved at være hud mod hud med dit barn, og lytte efter din indre stemme. Hvis du er i tvivl, om du måske skal tage dit barn op, eller lige lade det sove lidt længere, så tag det op og tilbyd brystet. Helt forunderligt er brystet således, at du ikke kan tvinge dit barn til at die. Barnet skal selv aktivt svøbe brystet for at få mælken ud. Du kan altså ikke tilbyde brystet for ofte. Og med tiden vil du lære dit barn at kende, og ikke længere være i tvivl. Man må gerne sidde med et sovende barn ved brystet, mens man ser en film og har fødderne oppe i sofaen. Prøv om du kan nyde den tætte kontakt, og de mange timer du bruger med dit barn. Du har måske hørt det før, og vil nok høre det igen: tiden flyver af sted. Blink, og der er gået en måned af jeres liv sammen. Når dit barn har lært at gå, vil det gå ud i verden på opdagelse. Trygge børn går hjemmefra. Brystet er også tryghed, så nyd det og tilbyd det.

 

Et godt netværk styrker amningens længde

Netværk. Netværket påvirker din selvtillid, og forskning viser en klar sammenhæng mellem netværkets indstilling til amning og amningens længde. For at optimere sandsynligheden for, at din amning lykkes, kan du med fordel gøre brug af flere forskellige netværk.

 

Det private netværk består af din kæreste, familie og eventuelt dine nærmeste veninder. Hvis de ikke har samme holdning til amning som dig selv, kan du aktivt gøre noget for at udbygge de andre netværker. Undersøg gerne allerede i graviditeten, hvad de andre mener om amning, og få en fornemmelse for, hvem der kan være en god støtte. Viden om amning kan ofte være det, der gør folk omkring dig til en bedre støtte.

 

Det professionelle netværk består blandt andet af sundhedsplejersken og Forældre og Fødsels ammerådgivere. Tag eventuelt kontakt til sundhedsplejersken allerede i graviditeten, eller ring til en ammerådgiver fra vores liste. Din jordemoder kan også hjælpe dig, og hun kender til dine lokale muligheder. Ammerådgiveren er ikke ”bare” endnu en professionel, men også en anden mor, som har været igennem netop det, du kæmper med lige nu. Det, hun ikke selv har oplevet, kender hun til som følge af sin uddannelse, og hun vil støtte dig. Tøv ikke med at ringe. Sørg for at du på forhånd ved hvor, og hvem, du kan tage fat i, når det bliver svært.

 

Ingen amning vil være uden udfordringer, og sammen står vi stærkere. Det er langt nemmere at overkomme selv de mindste udfordringer, når du får den rette støtte og vejledning.

 

Ømhed i brystet

Langt de fleste vil opleve ”begynder-ømhed”. Dette vil du også kunne opleve i graviditeten, hvis du ammer en større søsken. Begynder-ømheden skyldes delvist hormoner. Hvis barnet har forkert fat, vil du kunne mærke det, men det tager måske nogle dage, før du lærer at mærke, hvornår dit barn har ”rigtigt fat”. Forskning viser at et barn kan se ud til at have forkert fat, men svøbe og sutte korrekt. Tilsvarende kan barnet se ud til at have korrekt fat, men svøbe og sutte forkert. Det er altså forbeholdt DIG at mærke efter inden i dit bryst, og i din brystvorte: lige når barnet tager fat kan det godt gøre ondt, også i brystvorten, men når der er gået noget tid (20-30 sek.), skal du opleve at følelsen bedres. Ellers kan du med fordel prøve at holde barnet lidt tættere ind til dig.

 

En god drikkestilling

Det, der ofte sker efter et par dage, er, at vi slapper af når vi ammer. Måske sker det allerede på fødegangen. Vi har så meget fokus på barnets hoved og barnets mund, at vi glemmer kroppen.Prøv at drikke fra et glas, mens du står op. Du sætter glasset op til munden, overlæben, og ligger hovedet lidt bagover. Kan du drikke hvis du sætter glasset på underlæben eller måske lige ud for munden? Nej, det kan du ikke. Du bliver nød til at hæve glasset opad. Deraf kommer rådet: lad vorten være ud for barnets næse. Når vorten er ”deroppe”, kan barnet lægge hovedet let tilbage og drikke fra brystet, som du ville drikke af et glas. En ting mere: din rygrad er lige, du drejer ikke hovedet til siden, når du drikker. Forestil dig nu, at du skal drikke fra en kæmpe kop. Hvad ville du gøre? Præcis! Sætte en hånd på hver side af koppen. Læg barnet sådan, at der er en arm/hånd på hver sin side af brystet. Det hjælper til, at barnet ikke skal dreje i sin rygrad, og dermed ikke skal ”kigge til siden” for at drikke fra brystet. For at støtte barnet yderligere kan du med fordel trække numsen helt tæt ind til dig. Når du sætter en hånd på numsen og trykker barnets mave ind mod dig selv, vil du opleve at barnets hoved kommer lidt mere væk fra brystet, det giver frihed til barnets næse. Prøv det evt. med en bamse. Se billedet ovenfor og GOD KAMPLYST.

 

Amning er en kunst, der skal læres

Det siges, at man ikke skal amme for enhver pris, men hvor meget er amning værd for dig? Nogen vil give 500 for en cykel, andre vil give 50.000. Kun du kender svaret på, hvor meget kamp amning er værd for dig. Nogen kæmper med gentagne brystbetændelser eller andet, og får – nærmest på trods – amningen til at fungere. Sundhedsstyrelsen anbefaler amning fuldt ud i minimum 6 mdr. og delvist til mindst 2 år. Hvis du vil amme, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, har du en lang og god ammetid forude, og så er fx 10 dages opstartsvanskeligheder jo en okay pris.

 

Amning er en kunst som skal læres, ikke bare af dig, men også af dit barn. Lyt til jeres instinkter og lad dem udspille sig i fuldt flor. ♥

 

Referencer

 

Sundhedsstyrelsen: Amning – En håndbog for sundhedspersonale, København Ø, 2. udgave, 2009

 

Statens Serum Institut, Varighed af fuld amning. Excel-regneark, 2012-2013Tilgængeligt på: http://ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre%20og%20kliniske%20databaser/De%20nationale%20sundhedsregistre/Graviditet%20fodsler%20born/Bornedatabasen.aspx

 

Burns, E., Fenwick, J., Sheehan, A., Schmied, V.: Mining for liquid gold: midwifery language and practices associated with early breastfeeding support. Maternal & Child Nutrition, 2013

 

Burns, E., Fenwick, J., Sheehan, A., Schmied, V.: Liquid gold from the milkbar: constructions of breastmilk and breastfeeding women. Social Science Medicine, 2012

 

Stern, D.: moderskabskonstellationen – et helhedssyn på psykoterapi med forældre og små børn. 1. udgave, København, Hans Reitzels Forlag, 2004, s. 217-232.