Bedre Fødsler

Borgerforslaget Bedre Fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende

I efteråret 2020 intensiveredes debatten om forholdene på fødeområdet. Denne debat blev startskuddet på foreningens indsamling af over 100 vidnesbyrd fra fødende om svigt i svangreomsorgen.

På baggrund af disse vidnesbyrd udarbejdede Forældre og Fødsel sammen med en gruppe forældre et borgerforslag om indførelse af rettigheder til fødende.

Forslaget, som blev offentliggjort den 8. februar 2021, lyder:

Vi kræver, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til at yde omsorg og støtte til de fødende. Derfor stiller vi et borgerforslag om, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer de fødende og nye familier følgende rettigheder:
  1. Ret til fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb i små hold efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  2. Ret til kontinuerlig jordemoderstøtte under graviditeten, fødslen og den første tid efter fødslen, i form af kendt jordemoderordning, hvor man følges af et mindre team af jordemødre gennem hele forløbet
  3. Ret til at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående jordemoderledet fødeklinik eller på hospital
  4. Ret til at vælge mellem at overnatte på fødestedet efter fødslen og få den støtte og omsorg, der er behov for, for at blive klar til at tage hjem eller at tage hjem med ret til opfølgende hjemmebesøg
  5. Ret til individuel og personlig hjælp fra fødestedet hele døgnet til at komme godt i gang med amning, herunder overlevering fra fødested til sundhedsplejerske
  6. Ret til koordineret og sammenhængende støtte og behandling ved komplicerede forløb, fysisk som psykisk

Borgerforslaget kan læses i sin fulde form her. Du kan også læse hvad vi mener rettighederne konkret skal indeholde i vores udspil her.

Borgerforslaget blev det hidtil tredje hurtigste til at opnå de 50.000 støtteunderskrifter, der skal til for at opnå behandling i Folketinget. 39 dage tog det. 

Forslaget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 3. juni 2021 og nu afventer vi forhandlinger om den konkrete udmøntning. 

Forældre og Fødsel arbejder videre med at sikre - og få indflydelse på - at rettighederne udmøntes i praksis.  

Er du interesseret i at følge med og deltage i debatten om forholdene på fødeområdet, herunder hvad der skal til for at sikre bedre fødsler, er du velkommen til at søge optagelse i Facebook-gruppen Bedre Fødsler - et fællesskab med tilknytning til Forældre og Fødsel. 

 

Presse

Forældre og Fødsel samt stillerne bag borgerforslaget har fået bragt flere kronikker og debatindlæg om forholdene for fødende, og borgerforslaget er blevet omtalt i flere landsdækkende medier op til og efter vedtagelsen i Folketinget.

Her finder du links til de vigtigste indlæg og artikler:

- Kronik af Mie Ryborg-Larsen, Thea Thetmark og Marie Christiansen, Politiken den 5. juni 2022

Kvinderne råbte op. Nu er aftalen, der skal sikre bedre fødsler på plads. Men langt fra alle er tilfredse
- Artikel i Femina 9. maj 2022

Snart kan førstegangsfødende blive to døgn på hospitalet
- Artikel i DR Nyheder 9. maj 2022

Millionerne er afsat - løsningen mangler: Partier og organisationer kræver konkret fødselsplan fra sundhedsministeren 
- Artikel i DR Nyheder 3. maj 2022

De fødendes rettigheder er røget i syltekrukken
- Kronik af Mie Ryborg-Larsen, bragt i Politiken 20. marts 2022

Ny finanslov sætter mere end 100 millioner kroner af til fødende årligt
- Seneste nyt i DR Nyheder 6. december 2021

For tre år siden lovede Socialdemokratiet fødende en rettighed: "Regeringen svigter på det område"
- Artikel i DR Nyheder 3. december 2021

De vil samle et flertal uden om regeringen på fødeområdet: "Det er sidste udkald"
- Artikel i Femina 18. november 2021

Regioner hilser ekstra midler til fødegange velkomne: "Der er et akut behov derude"
- Artikel i Femina 6. oktober 2021

Magnus Heunicke: Hvis fødegangene har brug for ekstraordinære midler nu, står vi klar med dem
- Artikel i Femina 4. oktober 2021

Fødsel i 'rød zone': Jordemødre havde for travlt til at følge anbefalinger, da Christine skulle føde
- Artikel i DR Nyheder 27. september 2021

SF og EL vil have de fødendes rettigheder på finansloven: "Jeg får næsten lyst til at sige undskyld"
- Artikel i Femina 10. september 2021

Borgerforslag stemt igennem: Nu skal gravide og fødende have rettigheder
- Artikel i DR Nyheder 3. juni 2021

Min jordemoder havde så travlt, at hun begik et overgreb på mig
- Kronik af Signe Nordsted, bragt i Information den 18. maj 2021

Nu skal Folketinget tage stilling til fødende kvinders rettigheder. 50.000 danskere har talt
- Artikel i Femina 18. marts 2021

Far og fødselsaktivist: Mændenes tavshed i debatten om de elendige forhold for fødende er ubegribelig
- Kronik af Daily Snow Leth, bragt i Politiken 15. marts 2021

Familier kommer traumatiserede fra start
- Indlæg af Mie Ryborg-Larsen, bragt i kommunen.dk 24. marts 2021

Min fødselshistorie: Kommunikative overgreb, manglende information og tale for døve øren
- Debatindlæg af Karen Trier Dann-Clausen, bragt i POV.International 17. marts 2021

Jordemoder: Denne beretning er skrevet en morgen mellem to 13-timers nattevagter på en større fødegang
- Kronik af Ditte Grosen, bragt i Politiken 3. marts 2021

Tre kvinder bag borgerforslag om bedre fødsler: Vi ønsker grundlæggende ændringer i svangreomsorgens organisering, finansiering og kultur
- Kronik af Birgitte Halkjær Storgaard, Honey Biba Beckerlee og Mie Ryborg-Larsen bragt i Altinget den 15. februar 2021

Heunicke lover alle fødende to døgns ophold efter fødsel
- Artikel i DR Nyheder 14. februar 2021

Magnus Heunicke: Gravide og fødende skal have rettigheder, som gælder i hele Danmark
- Artikel i Femina 12. februar 2021

Nybagt mor: Rigshospitalets behandling var grænseoverskridende og elendig 
- Kronik af Liv Collatz, bragt i Politiken 30. januar 2021

Der er brug for et #Metoo-oprør på fødegangen: Indgreb uden samtykke er overgreb
- Kronik af Birgitte Halkjær Storgaard, bragt i Information 25. januar 2021

Der er ikke en ledig fødestue på Sjælland, så du kan ikke føde i dag
- Kronik af Birgitte Halkjær Storgaard, bragt i Politiken 16. januar 2021. Den fulde tekst kan også læses her.

Jordemødre græder og fødende får traumer: Hovedstadens fødeafdelinger er pressede
- Artikel i DR Nyheder den 8. januar 2021

Politik

En god start på livet
- Den 9. maj 2022 blev Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne enige om udmøntningen af finanslovsmidlerne for 2022 på fødselsområdet. 

Aftalens hovedelementer er mere personale på fødegangene og ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg. Der er afsat 475 mio. kr., som udmøntes i perioden 2022-2025.

Høring for Folketingets Sundhedsudvalg om fremtidens fødselsområde
- Den 8. december 2021 deltog vi med et oplæg om brugernes ønsker til fremtidens svangreomsorg til høring på Christiansborg. Vi deltog i et bredt panel af oplægsholdere, herunder Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, sunhedsplejerskerne, fysioterapeuterne, sundhedsøkonom Jes Søgaard, Mødrehjælpen og Danske Regioner. 

Åbent brev: Løft fødselsområdet ved finanslovsforhandlingerne
- Forældre og Fødsel har den 24. november 2021 sammen med Mødrehjælpen og Jordemoderforeningen sendt et åbent brev til partiernes sundhedsordførere og medlemmer af forhandlingsdelegationen, i forbindelse med de aktuelle finanslovsforhandlinger, som vi forventer resulterer i et løft af fødselsområdet, så der blandt andet kan indføres rettigheder til fødende

Konkretisering af rettigheder til fødende
- Notat om konkretisering af borgerforslagets seks krav til rettigheder med henblik på kvalificering af de politiske forhandlinger om udmøntningen af rettigheder, sendt til partiledere, familie- og sundhedsordførere den 31. august 2021

2. behandling af borgerforslaget i Folketinget
- Taler, video og afstemning om borgerforslaget i Folketingssalen 3. juni 2021

Sundhedsudvalgets betænkning over borgerforslaget
- Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget 1. juni 2021

Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg
- Oplæg til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg den 1. juni 2021 i forbindelse med udvalgets behandling af borgerforslaget mellem 1. og 2. behandling i Folketinget

1. behandling af borgerforslaget i Folketinget
- Taler og video fra 1. behandlingen i Folketingssalen 28. maj 2021

Udtalelse: Tiden er kommet til at indføre rettigheder til fødende
- Udtalelse i anledning af Folketingets 1. behandling af forslaget den 28. maj 2021

Åbent brev til sundhedsministeren
- Vedrørende krisesituationen på fødeområdet, sendt den 29. marts 2021

Åbent brev til Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden
- Vedrørende forholdene for fødende i regionen, sendt den 8. januar 2021