Åben høring om fremtidens fødselsområde

8. december 2021  9.00-12.00
Landstingssalen, Christiansborg, 1240 København K
Folketingets Sundhedsudvalg inviterer til åben høring om fremtidens fødselsområde. Høringen finder sted onsdag den 8. december 2021 kl. 9.00-12.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Med høringen ønsker udvalget at få belyst, hvor der skal sættes ind for at sikre, at kommende fødende og forældre får den bedst mulige hjælp og støtte. Herudover ønsker udvalget at få belyst, hvordan der kan sikres bedre arbejdsforhold, så der kan rekrutteres og fastholdes personale inden for området.

Til høringen vil der være oplæg fra:
• Jordemoderforeningen
 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
• Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
• Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi
• Jes Søgaard, sundhedsforsker SDU
• Forældre og Fødsel
• Mødrehjælpen
• Danske Regioner
• KL

Programmet offentliggøres snarest.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest dagen før kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmelding til høringen kan ske her.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt.

Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.