Debatindlæg: Babyer skal ikke dø på grund af travlhed på en dansk fødegange

07-08-2023

Forkvinde i Forældre og Fødsel: Babyer skal ikke dø på grund af travlhed på en dansk fødegang

Det er skandaløst at være vidne til, hvordan der gambles unødigt med fødendes og deres børns liv og helbred, og vi er nødt til at kræve politisk handling nu.

Debatindlæg af Mie Ryborg-Larsen bragt i Politiken den 2. august 2023

I Danmark er der årligt omkring 250-300 børn, der kommer til verden dødfødte eller som dør kort efter fødslen. Alle kan forestille sig hvor ubærligt et tab det er, og hvert enkelt tab er en tragedie. Der kan være mange årsager til at børnene dør: misdannelser eller sygdom hos barnet eller den gravide, for tidlig fødsel, komplikationer, der opstår undervejs i graviditeten eller fødslen, behandlingsfejl eller -mangler. Nogle gange er årsagen uforklarlig. Alt sammen meningsløst, uretfærdigt og forfærdeligt for de familier, der rammes.

Babyer dør også som følge af ekstrem travlhed på fødegangene. Travlhed, som betyder, at der gennemsnitligt hver tredje dag, året rundt, ikke er jordemødre nok på arbejde til det antal fødende, der kommer ind. Travlhed, der gør, at fødende holdes hen af fødemodtagelsen og ender med utilsigtet at føde hjemme på stuegulvet, i ambulancen, i hospitalets parkeringskælder eller få minutter efter de lander på fødestuen. Travlhed, der gør, at sundhedspersonale laver fejl eller forhindres i at udføre deres arbejde på forsvarlig vis, hvilket kan få fatale konsekvenser. Travlhed, som da Susanne og Pia i november 2019 mistede deres datter Flick i løbet af de 28 minutter, der gik fra beslutningen om akut kejsersnit blev taget, til det blev udført. Kerneårsagsanalysen, som Herlev Hospital udarbejdede efter forløbet, viste blandt andet, at personalet havde for travlt til at prioritere Flicks fødsel, og at uklar kommunikation ved vagtskifte, gjorde, at de først sent opdagede, at hun havde fået det meget værre. Travlhed, som forårsagede, at Julie og Jacob mistede deres søn i sommeren 2017 på grund af fejl og manglende overblik på Hvidovre Hospital. Patienterstatningens læge konkluderede, at Julie aldrig skulle have været sendt hjem, da den hjertestrimmel, der blev kørt på fødemodtagelsen, viste flere dyk i barnets hjertelyd. Han skrev, at man kan tvivle på om nogen overhovedet har kigget på hjertestrimlen og at hjemsendelse af patienten er årsagen til at barnet omkom inden han kom til verden. På samme fødested mistede Lina og Burhan deres søn, Musa, som døde i maven på sin mor fredag den 7. juli i år efter en langvarig igangsættelse, hvor de planlagte tiltag blev udsat på grund af travlhed og familien sendt hjem med en ny pakke igangsættelsespiller. En redegørelse vil vise om det, som i Susannes og Julies tilfælde, kan konkluderes at travlhed var medvirkende årsag til, at der ikke blev sat ind med de rette foranstaltninger, som om muligt kunne have forhindret Musas død.

Babyer skal ikke dø på grund af travlhed på en dansk fødegang. I et land, hvor vi har viden, kundskab og udstyr til rådighed, der kan forhindre det. Hvor vi ikke har jordemodermangel, men jordemoderflugt.

Krisen på fødeområdet har varet længe. Der har været protestopsigelser fra fødselslæger, advarsler om kollaps fra afdelingsjordemødre og gentagne opråb fra jordemødre om frygten for at tabe liv på grund af travlheden.

I 2020 begyndte fødende i massivt antal at dele deres oplevelser om svigt i svangreomsorgen. Det førte til borgerforslaget om rettigheder til fødende, som med 50.000 underskrifter i ryggen, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2021. Dog stod udmøntningen på ingen måde mål med indholdet. Den politiske aftale ’En god start på livet’ resulterede i en opnormering på 100 årsværk, trods Jordemoderforeningens beregninger viser behov for 244, og indførelse af en halv (og mindst presserende) rettighed i form af to døgns barselsophold til førstegangsfødende.

Jeg ved, at hele sundhedsvæsnet bløder og at mennesker dør på grund af fejl og travlhed andre steder, både i somatikken og i psykiatrien. Men som forkvinde i Forældre og Fødsel, en 50 år gammel forening for brugerne af svangreomsorgen, må jeg tale de kommende og nye familiers sag. Det er skandaløst at være vidne til hvordan der gambles unødigt med fødendes og deres børns liv og helbred, når netop svangreomsorgen skal sørge for at hjælpe de - i udgangspunktet - sunde og livsduelige kommende forældre og børn gennem en af livets største begivenheder, fødslen.

Der skal satses massivt på genopretning og nytænkning af svangreomsorgen, som skaber et bæredygtigt arbejdsliv for dem, som har deres virke der, og som understøtter og styrker kommende og nye familier, når de bringer nyt liv til verden. Alle skal kunne begive sig ind i fødslen med vished for, at der er tid og personale nok til at børn bringes så trygt og sikkert som muligt til verden i Danmark.

Den vished har vi ikke nu. Ikke når man på landets største fødested, Hvidovre Hospital med 7.000 fødsler årligt, står med 63 udækkede vagter ud af 210 på en uge midt i højsæsonen for både ferie og fødsler. Ikke når man har et arbejdsmiljø, som for afdelingens ansatte, føles som at være i en krigszone. Ikke når man allerede 1. maj havde 49 ledige jordemoderstillinger i Region Hovedstaden, men stædigt holdt fast i den politiske beslutning om stop for brug af eksterne vikarer og tillæg for frivilligt ekstraarbejde. Så har man ikke handlet med rettidig omhu. Det er dybt frustrerende, at de mange opråb gang på gang overhøres af de politisk ansvarlige. Sundhedsminister Sophie Løhde udtalte for nylig, at det skal være en god og tryg oplevelse at føde på vores sygehuse, og at det forudsætter, at der er tilstrækkeligt med ressourcer og et godt arbejdsmiljø. Derfor er der også iværksat flere initiativer for at forbedre forholdene på fødeafdelingerne, påpeger hun. Udtalelsen viser, at hun kender løsningen, men at hun mangler at erkende, at de omtalte initiativer, er utilstrækkelige.

Vi er ikke interesserede i, at der skal rulle hoveder. Situationen tåler ikke, at flere forlader den synkende skude. Vi kræver, at de politisk ansvarlige på Christiansborg og i regionerne tager ansvaret på sig og sætter handling – ægte handling – bag det, de tilsyneladende alle sammen er enige om: At det skal være sikkert og trygt at føde i Danmark.

Handlingsplanen er klar:

  1. Hæv grundnormeringen på fødestederne
  2. Hæv lønnen
  3. Indfør rettigheder til fødende
  4. Organiser området efter faglige anbefalinger og familiernes behov
  5. Finansier området, så det kan leve op til de første 4 punkter

En tilstrækkeligt bemandet og optimalt organiseret svangreomsorg kan ikke redde alle børn. Men det kan sikre, at ekstrem travlhed ikke forhindrer sundhedspersonalet i at udføre deres arbejde fagligt og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt på landets fødegange. Raske babyer skal ikke dø på grund af travlhed i Danmark. Løs det!