Høringssvar til lovforslag vedr. ændring af reglerne om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde m.m.

25-08-2023

Forældre og Fødsel har den 25. august 2023 indsendt høringssvar til Indenrigs- og sundhedsministeriet til udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og klage- og erstatningsloven. Lovforslaget handler blandt andet om at definere hvilke opgaver jordemødre må varetage selvstændigt, dvs. uden ordination fra en læge.

Hensigten med lovforslaget er i følge bemærkningerne til lovforslaget at udvide jordemødres virksomhedsområde med henblik på at gøre rammerne for at udføre arbejdsopgaverne så fleksible som muligt, så de understøtter medarbejdernes kompetencer og faglighed. Vi ser dog væsentlige mangler i lovforslaget, som vi har gjort opmærksom på i høringssvaret.

Det drejer sig blandt andet om:

  • En manglende tydeliggørelse af, at jordemødre har kompetencer til at forebygge, behandle, støtte og vejlede både før, under og efter fødslen
  • En manglende præcisering af, at jordemødre kan udøve deres hverv hvor som helst, dvs. at det ikke er begrænset til at foregå på sygehuse, men også kan være på på steder valgt af brugerne af ydelserne, fx eget hjem, på fritstående, jordemoderledede fødeklinikker og andre fritstående klinikker og lignende, hvor jordemødre arbejder.
  • Et ønske om at jordemødre - i lighed med praktiserende læger, tandlæger, fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer - skal kunne tildeles ydernummer, så kommende og nye familier får flere valgmuligheder, når det kommer til behandlingssted/behandler ifm. graviditet, fødsel og barsel.

Endeligt har vi gjort opmærksom på, et element i lovforslaget som direkte indskrænker jordemødres mulighed fro at give K-vitamin, da det specifikt beskrives som "injektion af barnet med K-vitamin*, selvom det også er muligt at give som orale dråber.

Læs det fulde høringssvar her.

Du kan finde høringsmaterialet herunder: