Høringssvar til Region Sjællands nye fødeplan

17-04-2023

Region Sjælland har udarbejdet et forslag til ny fødeplan, som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer på fødeområdet i regionen. Forslaget til ny fødeplan har netop været sendt i høring og vi har afgivet vores høringssvar, som du kan læse her.