Oplæg til temadag om "Kulturen i svangreomsorgen - jordemoderens og obstetrikerens møde med brugerne"

14-10-2021

Du kan læse slides fra oplægget, som blev fremført af formand Mie Ryborg-Larsen, her.