Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og afgrænsningen heraf

17-05-2024

Læs høringssvaret her.

Find høringsmaterialet her.